Bikini liền thân dài tay có dây kéo phía trước giá sỉ

Giá lẻ 1 SP: 159.000 

Giá sỉ từ 5 SP: 110.000 

Giá sỉ từ 10 SP: 100.000