Bikini đồ bơi nữ một mảnh liền thân body hoa lá dây thắt sau lưng giá sỉ

Giá lẻ 1 SP: 159.000 

Giá sỉ từ 5 SP: 110.000 

Giá sỉ từ 10 SP: 100.000